Solkraftsvägen 2 13570 Stockholm

Egenanvändarfastighet i Skrubba!

Flättnaleden 9 61145 Nyköping

Fastigheten Varumärket 1 i Nyköping omfattar en markareal om 15 000 kvm, har en lokalarea om ca 2000 kvm och är belägen i Arnö industriområde. Fastigheten säljs vakant, det finns dock intäkter för ett markarrende på 288 tkr / per år. Tomten är till stor del hårdgjord och delvis asfalterad och runt fastighetsgränsen löper ett […]

Brånavägen 4 57138 Nässjö

Fastighetsportfölj strategiskt belägen i Nässjö, Vetlanda och Jönköping.

Solkraftsvägen 35 13570 Stockholm

SOLKRAFTEN omfattar en markareal om 703 kvm och har en lokalarea om 1.447 kvm. Fastigheten är belägen på adressen Solkraftsvägen 35 på gränsen till Tyresö kommun i södra Stockholm, i området Skrubba. Det finns tillgängliga ytor i fastigheten, perfekt för den som vill använda fastigheten för egen verksamhet. Ett utmärkt läge i Skrubbatriangeln. Området kallas […]

Hugo Hedströms väg 26 78172 Borlänge

Fin industrifastighet i centrala Borlänge. Skruven 1 omfattar en markareal om hela 11 944 kvm och har en lokalarea om 2 146 kvm. Fastigheten har ett attraktivt läge intill riksväg 70 endast ett par minuter ifrån de centralaste delarna av Borlänge. Fastigheten är hårdgjord och asfalterad i sin helhet och runt fastighetsgränsen löper ett ordentligt […]

Gamla Oxelösundsvägen 1 61138 Nyköping

Fastigheten är belägen centralt i Nyköping med närhet till E4:an och Nyköping C. Friköpt fastighet inom detaljplanelagt område. Tomt om 6 227 kvm som är nästan uteslutande är asfalterad. Tomt ytan erbjuder goda möjlighet till uppställning och många P-platser. Fastigheten är inhägnad med stängsel och grind. För ytterligare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Flygvillevägen 4 18367 Täby

Kassaflödesfastighet med stor utvecklingspotential. En ny detaljplan för området har nyligen vunnit lagakraft. Den innebär till stor del att aktuell verksamhet inte är planstridig. En av huskropparna är för bostadsändamål och den andra som Lokaler/centrumverksamhet. För ytterligare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Ritargatan 6 78170 Borlänge

Tillfälle att förvärva kontorsfastighet med ledläge i Borlänge! Lantmätaren 5 omfattar markareal om 5754 kvm och har en lokalarea om 1887 kvm med uthyrningsbar area om 1634 kvm. Fastigheten är belägen på Ritargatan 6 i Borlänge. Fastigheten är utformad som en kontorsfastighet med en del i form av kontorshotell. Fastigheten är modern och i fint […]

Solkraftsvägen 33 13570 Stockholm

SOLKRAFTEN omfattar ett markareal om 703 kvm och har en lokalarea om 1386 kvm.

Njurundavägen 103 86241 Njurunda

Fastigheterna är belägna i Dingersjö strax norr om Njurundabommen.
På fastigheten finns tre byggnader, vilka tillsammans bedöms uppta ca 3 800 kvm, eller ca 17 procent av markarealen.
Markarealen är ca 38 624 kvm (Dingersjö 3:58: 22 409 kvm och Kvissle 1:7: 16 215 kvm).