Privacy

Rosengren & Co:s nyhetsbrev
När du visat intresse för att motta nyhetsbrev från Rosengren & Co lagrar vi de insamlade uppgifter i enighet med gällande dataskyddslagsiftning. Vi försäkrar dig om att dessa uppgifter enbart används i syfte att kommunicera om Rosengren & Co:s verksamhet via våra mailutskick, inga andra parter tar del av dina uppgifter. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev automatiskt direkt i våra utskick. Vill du att vi manuellt avregistrerar dig från våra listor? Kontakta: info@rosengren.se