Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Bostads- och hyresfastigheter

Fastighetsförmedling av kommersiella bostads- och hyresfastigheter.

En fastighetsägare som avser att sälja en bostads- eller hyresfastighet har två alternativ; försäljning till en bostadsrättsförening, s.k. ombildning (se flik) eller en direktförsäljning. Vilket alternativ man väljer är beroende av säljarens och fastighetens speciella situation. Genom vår långa erfarenhet av fastighetsförmedling och bostadsrättsombildning så kan vi lätt avgöra om er fastighet är lämplig för ombildning till bostadsrätt eller om den skall säljas till en förvaltare. Vi kan även mycket lätt bedöma värdet utifrån en Bostadsrättsförenings synvinkel. Vi förmedlar bostads- och hyresfastigheter i alla prisnivåer. Ingen fastighet är för stor eller för liten för oss.

Vänligen kontakta våra medarbetare.