Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Bostadsrättsombildning

Vi erbjuder ett professionellt stöd genom hela ombildningsprocessen.

Vi lägger stor vikt vid att medlemmarna skall få det mervärde som det innebär att äga sin egen bostad. En väl genomförd bostadsrättsombildning ger bostadsrättsättsföreningen och dess medlemmar de bästa förutsättningarna. Varje bostadsrättsombildning är unik. Vi anpassar därför de olika momenten i ombildningsprocessen till varje bostadsrättsförening vi företräder. Ordna ett möte med oss så går vi igenom era förutsättningar och lämnar förslag på hur just er ombildning skall kunna genomföras på bästa sätt. Sedan 1998 har vi medverkat till bostadsrättsombildningar, som specialister på området lotsar vi föreningens styrelse samt föreningens medlemmar tryggt och säkert genom alla momenten i ombildningsprocessen. Från första informationsmötet till dess att föreningen förvärvar och tillträder fastigheten.

Vänligen kontakta våra medarbetare.