Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Transaktionsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av transaktionsrådgivning och fastighetstransaktioner.

Beroende på fastighetstransaktionens karaktär kan uppdrag förmedlas offentligt eller strikt konfidentiellt. Många av våra uppdragsgivare för transaktionsrådgivning har en önskan om att hålla sina försäljningar eller köp borta från den öppna marknaden. Våra upparbetade kundrelationer över hela landet blir då avgörande, oavsett om vi företräder en köpare eller en säljare. Många av de fastigheter vi förmedlar når bara ett fåtal intressenter, men utförs med större träffsäkerhet. I kombination med att vi analyserar och värderar de aktuella fastigheterna utifrån rådande marknadsklimat, strukturerar och administrerar vi de aktuella köp- eller försäljningsprocesserna. Genom att vara snabba på fötterna kan vi hålla ett högt tempo som också bidrar till en bättre genomförandekraft och således en lyckad affär.

Vänligen kontakta våra medarbetare.