Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Bostadsrättsbildning & nyproduktion

Vi ger stöd och rådgivning i samtliga moment.

Vi medverkar i hela processen från kostnadskalkyl till slutlig ekonomisk plan. Sedan 1998 har vi tillsammans med byggbolag, fastighetsbolag samt privata fastighetsägare och entreprenörer framgångsrikt utfört bostadsrättsbildning i nyproduktion. Vi bistår fastighetsutvecklare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med bostadsrättsbildning i nyproduktion.

Vänligen kontakta våra medarbetare.