Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Kontors- & industrifastigheter

Om du står i begrepp att sälja dina kontorsfastigheter eller industrifastigheter så finns ofta två kategorier köpare. En brukare eller en förvaltare. Här gäller det att göra rätt analys vad som är optimalt vid försäljning. Ska fastigheten säljas tom eller helt uthyrd? Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så ger vi er rätt råd. Genom vår uthyrningsavdelning kan vi exempelvis ordna så att fastigheten är fullt uthyrd innan den säljs för att skapa mervärde för dig som uppdragsgivare. Rosengren & Co analyserar och föreslår det optimala alternativet, utför värderingen, identifierar köpare och genomför försäljningen.

Vänligen kontakta våra medarbetare.