Verksamhetsområden

Rosengren & Co är en sälj- och köprådgivare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är verksamma inom ett stort antal områden, så som fastighetsrådgivning, lokalförmedling, rådgivning till bostadsrättsförening, m.m.

Byggrätt & markområden

Som bostadsmarknaden ser ut i stora dela av Sverige så är byggrätter och markområden som kan utvecklas till byggrätter mycket attraktiva förmedlingsobjekt. Vi har under den senaste tiden förmedlat ett stort antal byggrätter i Stockholm län.

Här är det väldigt viktigt att ha erfarenhet av detaljplaner och planprocesser. Att veta hur myndigheter och kommuner agerar i olika situationer. Förutom att vi kan identifiera och ta fram lämplig köpare så fungerar vi som rådgivare genom hela försäljningsprocessen.

Vänligen kontakta våra medarbetare.