Industrifastighet

SÅLD!
Industrifastighet i Västerhaninge

Nödesta 13:3 omfattar ett markareal om hela 30 870 kvm
och har en lokalarea om ca 5 700 kvm. Fastigheten är belägen på Industrivägen 2-4 i Väster Haninge. Fastigheten har ett attraktivt läge i Håga Industriområde. I området finns totalt ett 130 tal aktiva företag.

Fastigheten är till stor del hårdgjord och asfalterad och runt fastighetsgränsen löper ett ordentligt staket med två fjärrstyrda grindar som ger in och utfart. Lokalytorna är fördelade över industriytor, lager, inlastningsutrymmen och
kontor. Byggnaden har byggts ut i flera steg vilket gör att byggnaden består av 3-4 skepp.

Det finns outnyttjad byggrätt på fastigheten. Fastigheten består av mer än tre hektar och möjligheterna till förädling är många.

För ytterligare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

  • Fastighetsbeteckning: HANINGE NÖDESTA 13:3
  • Tomtyta: 30 870 kvm
  • Gatuadress: Industrivägen 4
  • Kommun: Västerhaninge

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se