Rialavägen 533 76292 Rimbo

Byggklar industrimark i optimalt läge och med direktanslutning till E18. Hårdgjord och byggklar industrimark i Norrtälje. Tomtareal uppgår till 12 166 kvm. Fastigheten överlåtes genom bolagsförsäljning. För ytterligare information vänligen se prospekt!

Stora Mans väg 1 12559 Älvsjö

Fantastisk möjlighet att förvärva Grindslanten 1, en kulturhistorisk värdefull byggnad invid entrén till Långbro Park i Älvsjö. Fastigheten nyttjas idag som mäklarkontor men överlåtes vakant. Detaljplanen tillåter kontor och hantverk samt även handel i bottenplanet. Grindslanten 1 bebyggdes i början av 1900-talet och var en av två grindstugor tillhörandes Långbro Sjukhus. Byggnaden är taxerad till […]

ÄLVKARLEBY MARMA 61:24

Dargon Gate – Fastigheten är för de flesta känd som ett landmärke längs E4:an, där flera tusen trafikanter åker varje dygn. Fastigheten har ett attraktivt läge precis längs E4:an. Fastighetens möjligheter är oändliga. Idéer på användningsområden är upplevelsehotell, Eventcenter, logistik, försäljningscenter, anstalt, solkraftspark med mera. Fastigheterna omfattar ihop en markareal om 144 000 kvm, har […]

Sjövägen 19 74631 Bålsta

Praktisk småindustrifastighet med äganderätt belägen i Dyarne industriområde, Bålsta. En lager- och kontorsbyggnad i gott skick om cirka 200 kvm plus entresol om 111 kvm. En fastighet som är lämplig för flertalet verksamheter. Inhägnad och asfalterad tomt om 758 kvm med goda uppställningsytor. Fastigheten är vakant vid köparens övertagande. Säljes i bolagsform. För ytterligare information […]

HANINGE EKTORP 2:27, 2:34, 2:35 och 2:36

Möjlighet att förvärva Fastigheterna Ektorp 2:27, 2:34, 2:35 och 2:36 i ett paket alternativt i delar. På fastigheten finns 4 st lager-/industribyggnader i ett plan. Fri takhöjd i 3 av de 4 byggnaderna är över 4m. En byggnad har en högre takhöjd om cirka 6m. Byggnaderna har 2-3 st 4x4m portar. Fastigheterna Ektorp 2:27 och […]

Brogatan 3A 64561 Stallarholmen

Sällsynt tillfälle att förvärva fastighet belägen direkt vid Mälaren med sjökrog, lägenheter och drivmedelsförsäljning i det mycket vackra Stallarholmen. Ägarna söker någon som kan utveckla och omsorgsfullt driva arbetet med fastigheten vidare. Ytorna är uthyrda till externa hyresgäster och ingår inte i försäljningen. Fastigheten är belägen på adressen Brogatan 3, precis före bron som leder […]

Kummelnäsvägen 43C 13237 Saltsjö-Boo

Obebyggd tomträtt med beviljat bygglov för förskola. Tomträtten Kummelnäs 1:1179 är belägen i Kummelnäs, Saltsjö-Boo med goda kommunikationer från Kummelnäsvägen med buss mot bland annat Orminge Centrum. Bygglovet är beviljat och avser nybyggnation av förskola med tillhörande komplementbyggnader och angöring av 23 parkeringsplatser. Byggnaden uppförs i en våning samt sluttningsvåning och utgör 600 kvm byggnadsarea […]

Storlienvägen 42 83152 Östersund

Industrifastighet BYA 2000 med bra läge i Lugnviks industriområde. I dagsläget finns 3 hyresgäster varav Grizzly hyr hela entréplanet om ca 1.000 kvm. På det övre planet finns ett gym samt en saneringsfirma. Det finns även en vakans på det övre planet om ca 200 kvm. Lugnviks industriområde är perfekt beläget med närhet till Östersund, […]

Lastgatan 3 77554 Krylbo

Tillfälle att förvärva industrifastighet i Krylbo – Avesta kommun med mycket generös byggrätt. Fastigheten omfattar ett markareal om 4012 kvm, stora delar av fastighetens yta är hårdgjord. Detaljplan tillåter industribebyggelse utan speciell begräsning i största exploatering. Högsta byggnadshöjd är 10 meter. Det finns inteckningar/pantbrev om 877 500 kr.

TIMRÅ STAVRE 9:10

Några mil norr om Sundsvall finns denna nedlagda grustäkt med stora uppställningsytor och industribyggnad. I närheten finns Torsboda Industrial Park där en stor batterifabrik ska etableras. Pris 7 milj. Säljs via bolagsöverlåtelse.