Byggrätt för förskola

Obebyggd tomträtt med beviljat bygglov för förskola.

Tomträtten Kummelnäs 1:1179 är belägen i Kummelnäs, Saltsjö-Boo med goda kommunikationer från Kummelnäsvägen med buss mot bland annat Orminge Centrum.

Bygglovet är beviljat och avser nybyggnation av förskola med tillhörande komplementbyggnader och angöring av 23 parkeringsplatser.

Byggnaden uppförs i en våning samt sluttningsvåning och utgör 600 kvm byggnadsarea med 7,13 meter i totalhöjd. Tre komplementbyggnader uppförs med en sammanlagd byggnadsarea om 58 kvm.

Total bruttoarea uppgår till cirka 1 212 kvm för huvudbyggnad och förskolan avser kunna hushålla 80 – 100 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Total tomtareal för fastigheten uppgår till 5 349 kvm.

För ytterligare information vänligen se prospekt.

  • Pris: 2 900 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: NACKA KUMMELNÄS 1:1179
  • Tomtyta: 5 349 kvm
  • Gatuadress: Kummelnäsvägen 43C
  • Kommun: Saltsjö-Boo
  • Område: Kummelnäs

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se