Knipvägen 1A 74593 Enköping

Byggrätten är belägen i området Haga, ca 7 kilometer söder om centrala Enköping. Fastigheten är obebyggd och är den sista tomten i området. På de angränsande fastigheterna finns friliggande villor som är uppförda i 1 – 2 plan. Det sjön ära läget gör detta område mycket attraktivt, vilket speglas i prisbilderna för befintliga villor och […]

SÖDERKÖPING FINNÖ 3:39

Möjlighet att ta över ett nyckelfärdigt bostadsrättsprojekt med gällande bygglov. Naturskönt beläget med omedelbar närhet till friluftsliv och Sankt Annas skärgård. Projektet utgörs av fastigheten Finnö 3:39 inom Söderköpings Kommun och uppgår till 14 106 kvm. Nuvarande projektutvecklare har erhållit bygglov för 12 friliggande fritidshus i bostadsrättsform med tillhörande trädgårdsdel och parkeringsplats. Total area för […]