Gamla Södertäljevägen 126 14171 Segeltorp

Byggrätt för radhus i populära Segeltorp.

HÄRJEDALEN FUNÄSDALEN 105:83

Projektfastighet ca 3 km väster om Funäsdalen C med färdig detaljplan och en väldigt bra byggrätt/plan på ca 1400 kvm BTA. Tomtarea 4 751 kvm. En förstudie finns att ta del av. Fastigheten är förpackad i ett AB. Fastigheten ligger i direkt anslutning till skoterleder och Nordic Ski med 300 km längdspår i varierande terräng. […]

NYKVARN CEMENTEN 5

FASTIGHETEN Attraktiv byggrätt i Nykvarns kommun. Det är ett expansivt område nära de centrala av Nykvarn. Fastigheten omfattar en areal om ca 18 917 kvm och innehas med äganderätt. Detaljplanen är under granskning och förväntas vinna laga kraft Q1 2024. Endast exploateringsavtal kvarstår i förhandling med kommunen. Bebyggelsen kommer vara fördelad på 53 småhus och […]