Knipvägen 1A 74593 Enköping (kopia1)

Byggrätten är belägen i området Haga, ca 7 kilometer söder om centrala Enköping. Fastigheterna är obebyggda och är de sista tomterna i området. På de angränsande fastigheterna finns friliggande villor som är uppförda i 1 – 2 plan. Det sjö nära läget gör detta område mycket attraktivt, vilket speglas i prisbilderna för befintliga villor och […]