NYKVARN CEMENTEN 5

FASTIGHETEN
Attraktiv byggrätt i Nykvarns kommun. Det är ett expansivt område nära de centrala av Nykvarn. Fastigheten omfattar en areal om ca 18 917 kvm och innehas med äganderätt. Detaljplanen är under granskning och förväntas vinna laga kraft Q1 2024. Endast exploateringsavtal kvarstår i förhandling med kommunen.

Bebyggelsen kommer vara fördelad på 53 småhus och två mindre flerbostadshus. Det är både radhus och kedjehus. Total BTA är 8 730 varav flerbostadshus ca 1288 kvm. För mer info se planarbetet och bilagor.

TIDSPLAN
Planen förväntas vinna laga kraft Q1 2024, Sedan kommer kommunen arbeta med utbyggnaden av infrastrukturen under ca ett år. Möjlig byggstart Q1 2025.

PROCESS
Ny ägare tar över exploteringskostnader mot kommunen för utbyggnationen av vägar och VA. Kommunen tar en säkerhet för detta arbete om ca 15 mkr. Kostnaden för arbetet uppskattas vara 10-15 mkr. Säljaren ser gärna att ny ägare kommer in och tar denna förhandling med kommunen.

PROJEKTET
Fastigheten ingår i en detaljplan som omfattar ett större område. Detaljplaneförslaget innebär ett uppförande av totalt cirka 290 bostäder. Föreslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt 190 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8 till 10 lägenheter i varje villa. Det aktuella området benäms som ”norra delen” och ”Skogen”

GÄLLANDE DETALJPLAN
Det finns redan en detaljplan för området.
detaljplanen för kv Betongen 1 m fl. Genomförande tiden har löpt ut.

OMGIVNING
Nykvarn är ett område som senaste åren utvecklats med en rad nya detaljplaner. Direkt intill fastigheten finns en Furuborgskolan som uppfördes 2017. Furuborgskolan skola för årskurserna F-5. Precis intill ligger även Furuborgshallen. Furuborgshallen är en Multiarena.

Busshållplats finns intill fastigheten och promenadavstånd till Nykvarns tågsstation ca 2 km bort. Pendeltåg till Stockholm Central ca 30 minuter.

NYKVARN
Nykvarn är en tätort i Södermanland och centralort i Nykvarns kommun, Stockholms län. Orten ligger 15 km väster om Södertälje. Kommunen har en stark befolkningstillväxt med inflyttning från både Södertälje och Stockholm.

  • Fastighetsbeteckning: NYKVARN CEMENTEN 5
  • Tomtyta: 18 917 kvm

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se