Byggrätter- och markområde – caspe-sparsoe-571 – 500x400px