Simtuna Siggesta 6 74971 Fjärdhundra (kopia1) (kopia1)

Fastigheten är belägen i Siggesta i Enköpings kommun med nära anslutning till Fjärdhundra och ca 20 km till Enköpings Centrum/Handelsplats. Större trafikleder (254,70) ca 4 km avstånd. Området omfattas ej av detaljplan. Anslutet till kommunalt VA. På fastigheten finns ett flertal byggnader med en total uthyrningsbar area om ca 3 279 kvm. Med en tomtareal […]

Litslena Sneby 2 74596 Enköping

Fastigheten Sneby 1:10 omfattar en markareal om 15 816 kvm och har en uthyrningsbar area om ca 2 700 kvm fördelat på två byggnader. Säljs vakant. Huvudbyggnaden är uppförd 1970 och består till stor del av produktion/lagerytor. Byggnaden är välanpassad för verkstad, lager utställningshall eller produktion med totalt 4 portar som ger god tillgänglighet och […]

Albro 2 63513 Eskilstuna