Simtuna Siggesta 6 74971 Fjärdhundra

Fastigheten är belägen i Siggesta i Enköpings kommun med nära anslutning till Fjärdhundra och ca 20 km till Enköpings Centrum/Handelsplats. Större trafikleder (254,70) ca 4 km avstånd. Området omfattas ej av detaljplan. Anslutet till kommunalt VA. På fastigheten finns ett flertal byggnader med en total uthyrningsbar area om ca 3 279 kvm. Med en tomtareal […]

Färentunavägen 140 17975 Skå (kopia1)

Bebyggd industrimark med ytterligare byggrätt! Fastigheten Skå-Väsby 1:6 har en tomtareal om 9 777 kvm och är belägen på Ekerö (Skå Industriområde) endast 10 min från Ekerö Centrum samt 20 min till Bromma. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader om cirka 420kvm. Ytterligare byggrätt finns. Hus 1 Kontorshus med kök, wc samt ett flertal kontorsrum, […]