INDUSTRIFASTGHET

Tre industri fastigheter om totalt 3 700 kvm belägna
i stockby industriområde.

Fastigheterna ägs idag av Förvaltnings AB Hjärtstocken och säljaren avser att sälja fastigheterna genom överlåtelse av samtliga aktier i bolaget.

De två huvudhyresgästerna är kontrakterade på långa avtal, Däckia 2017-12-31 och USA,s ambassad 2019-09-30 vilket gör fastigheterna till ett lämpligt förvaltningsobjekt. Överlåtelse till begärt pris genererar en avkastning på 8%.

Upplaget 5 är en industrifastighet i två plan om totalt 1.530 kvm. Hela bottenvåningen 1000 kvm, är en lager och vekstadsyta som hyrs av Däckia. Övervåningen 530 kvm inrymmer ett kontorshotell med 21 kontorsrum, konferensrum, kök, två wc och dusch. Tomten är på 2 472 kvm har stängsel runt om och utgörs av asfalterad yta med gott om uppställnings- och parkeringsytor.

Upplaget 4 är en lagerbyggnad om 706 kvm och inrymmer fyra hyresgäster varav USA,s ambassad är huvudhyresgäst. Byggnaden har en takhöjd på 4,5 meter, enligt översiktsplanen säger en total våningshöjd på 8 meter. Vilket innebär att det finns en outnyttjad byggrätt om ca 700 m2. Tomten är på 1 386 kvm.
För ytterligare information vänligen klicka på länken PROSPEKT.

  • Fastighetsbeteckning: Upplaget 4 & 5
  • Tomtyta: 2 472 kvm
  • Gatuadress: Förrådsvägen 7 & 9 Båtmansvägen1
  • Kommun: Lidingö
  • Område: Stockby industriområde

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se