Industrifastighet med sjötomt

Industrifastighet belägen på sjötomt i Färentuna.
Fastighetens tomtareal uppgår till 45 180 kvm varav eget vattenområde 15 115 kvm. Gränsande mot småhusbebyggelse i huvudsak. På tomten finns 11 byggnader i storlekar från 40 kvm upp till 900 kvm med en sammanlagd yta om totalt ca 3000 kvm.

Industrifastighet belägen på sjötomt i Färentuna.

Fastighetens tomtareal uppgår till 45 180 kvm varav eget vattenområde 15 115 kvm. Gränsande mot småhusbebyggelse i huvudsak.

På tomten finns 11 byggnader i storlekar från 40 kvm upp till 900 kvm med en sammanlagd yta om totalt ca 3000 kvm.

Byggnadernas skick och standard varierar mycket kraftigt från rivningskvalitét till moderna byggnader.

Ordentlig ångbåtsbrygga samt bygglov för hamn. Detta bygglov skall förnyas genom ny ansökan till Ekerö Kommun och hänvisas till tidigare beslut. BN§62 2008-03-19.
Enskilt vatten och avlopp.

Kommande hyresberäkningar har grovt uppskattats till ca 800 000 kr/år.

Sannolikt borde den marknadsmässiga hyresnivån ligga inom ca 1.500.000 kr/år.

  • Fastighetsbeteckning: Stav 15:8
  • Tomtyta: 30 065 kvm
  • Gatuadress: Stavsborgs Fabriksväg 10
  • Kommun: Färentuna
  • Område: Färingsö

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se