Bostadsfastighet

Fastigheten Pollux 7 är belägen i Gamla Stan och bebyggd med en hyreshusenhet innehållande bostäder och lokaler om totalt ca 591 kvm varav ca 423 kvm bostadsyta, 40 kvm butikslokal och 128 kvm festvåning.

Fastigheten Pollux 7 är belägen i Gamla Stan och bebyggd med en hyreshusenhet innehållande bostäder och lokaler om totalt ca 591 kvm varav ca 423 kvm bostadsyta, 40 kvm butikslokal och 128 kvm festvåning.

De totala hyresintäkterna uppgår till 796 000 kr och de budgeterade drifts- och underhållskostnaderna uppgår till 135 000 kr. Driftnettot uppgår till 661 000 kr. Angivna hyrsintäkter avser kallhyra och samtliga hyresgäster har egna elabbonemang, där all uppvärmning plus varmvattenberedaren går på respektive hyresgäst egna elräkning.

  • Fastighetsbeteckning: Pollux 7
  • Tomtyta: 136 kvm
  • Gatuadress: Österlånggatan 21
  • Kommun: Stockholm
  • Område: Gamla Stan

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se