Kontor- och bostadsfastighet

Vacker byggnad om totalt 1 174 kvm som till största del består av lokaler, men även två bostadslägenheter. Fastigheten är centralt belägen i Norrtälje vid Stora Torget.

Fastigheten Merkurius 1 är centralt belägen i Norrtälje och dess stadskärna. Byggnaden som är totalt 1 174 kvm består till största del av lokaler men även två bostadslägenheter. Största hyresgäst sett till yta är Svenska Handelsbanken AB.

Posthusgatan är Norrtäljes främsta shoppinggata och dess bebyggelse utgörs av både äldre och mer moderna byggnader. Längst Posthusgatan finns det förutom kontor och butiker även restauranger och caféer vilket gör
att all tänkbar service finns i direkt anslutning till fastigheten och gör läget till det mest centrala i Norrtälje.

De totala hyresintäkterna är 1 701 tkr varav 1 357 tkr avser lokalerna. Driftskostnaderna uppgår till 219 tkr vilket ger ett driftsnetto om 1 483 tkr.

För ytterligare information vänligen klicka på ”prospekt”.

  • Fastighetsbeteckning: Merkurius 1
  • Tomtyta: 1 130 kvm
  • Gatuadress: Stora Torget 3
  • Kommun: Norrtälje

Ansvarig mäklare

Fredrik Ekman
+46708-400034
fredrik@rosengren.se