Industrifastighet i Boden

Fastigheten Boden 57:49 är belägen på fd. A8-området, numera Älvbrinken, i närheten av Bodens centrum.
På fastigheten finns 3 byggnader om totalt 3 480 kvm. Byggnaderna används idag som verksamhetslokaler samt varmt- och kallt lager.

Fastighetens areal omfattar 35 050 kvm och är delvis asfalterad och hårdgjord. På fastigheten finns enskilda vägar samt ett vägavsnitt med officiellt servitut för angränsande fastigheter med rätt till väg. Det finns mycket omfattande byggrätter i gällande detaljplaner för fastigheten.

Ansvarig mäklare: Hampus Jonsson Mobil: 0703- 58 38 58 Mail: hampus@rosengren.se

För ytterligare information vänligen se prospekt nedan.

  • Pris: 11 500 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: BODEN BODEN 57:49
  • Tomtyta: 35 050 kvm
  • Gatuadress: Hydrogränd 1
  • Kommun: Boden

Se objektbeskrivning >