Industrifastighet med verkstads, kontors och lagerbyggnad,

SÅLD!
Industrifastighet i Sundsvall

Fastigheterna är belägna i Dingersjö strax norr om Njurundabommen.
På fastigheten finns tre byggnader, vilka tillsammans bedöms uppta ca 3 800 kvm, eller ca 17 procent av markarealen.
Markarealen är ca 38 624 kvm (Dingersjö 3:58: 22 409 kvm och Kvissle 1:7: 16 215 kvm).

För ytterligare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

  • Fastighetsbeteckning: SUNDSVALL DINGERSJÖ 3:58
  • Tomtyta: 22 409 kvm
  • Gatuadress: Njurundavägen 103
  • Kommun: Njurunda

Ansvarig mäklare

Hampus Jonsson
+46703-58 38 58
hampus@rosengren.se