Industrifastighet om 5140 kvm

SÅLD! Industrifastighet i Birsta-Sundsvall

Fastighetens totala uthyrningsbara area uppgår till 5 140 kvm och är belägen i den norra delen av Birstas industriområde längs E4:an och ca 1 mil norr om centrala Sundsvall. Närhet till handel/service i Birsta-området.

Fastigheten består av en industribyggnad som byggts om och till i omgångar under 70- och 80-talet. Lokalerna fördelas på ca 3 570 industri/lager och ca 870 kvm järnlager med skärmtak. Takhöjden är mellan 5 och 6 meter.

Kontorsbyggnad från 1990-talet med normal standard, äldre skick, del av personalrum och duschar är renoverade till modernt skick. Lokalarean uppgår till ca 700 m².

Fastigheten omfattar totalt 28 605 m² markareal.

En miljöutredning är gjord och sanering av miljöskador kommer påbörjas så fort tjälen har gått ur marken.
Del av området, ca 10 000 m², torde vara möjligt att stycka av. Detaljplanen anger industriändamål med byggnadshöjd upp till 12 meter.

  • Fastighetsbeteckning: SUNDSVALL BIRSTA 1:11
  • Tomtyta: 28 605 kvm
  • Gatuadress: Birstavägen 10
  • Kommun: Sundsvall - Birsta
  • Område: Birsta

Ansvarig mäklare

Hampus Jonsson
+46703-58 38 58
hampus@rosengren.se