Industrifastighet

Fastigheterna är belägna i Malung cirka 50 meter från E16 och cirka 800 meter från Malung centrum.

Fastigheterna är bebyggda med en industribyggnad (Hole 3:8) i ett plan med källare samt en kontorsbyggnad (Hole 41:1) i tre plan med källare. Byggnaderna innehåller kontors- och affärsytor om cirka 2 583 kvm samt industriytor/garage/lager om cirka 10 864 kvm. Uthyrningsbar area uppgår till cirka 13 447 kvm.
Stor, plan och asfalterad yta runt om byggnaderna med 4 lastkajer och flertalet portar. Vid kontorsbyggnaden finns en större parkering 10 elstolpar med 2 laddpunkter vardera.

Fastigheterna har god potential avseende olika typer av nyttjande. Hole 3:8 har stora öppna ytor med cirka 6 meter till tak i entréplan och även generösa ytor i källaren. Kontorsbyggnaden på Hole 41:1 skulle kunna anpassas exempelvis till hotell/vandrarhem/kontor etc. I båda byggnaderna finns flertalet wc-utrymmen och omklädningsrum med duschar. Den stora och plana marken kan nyttjas för uppställning etc.

Verksamheten som bedrivs idag består av uthyrning till lokaler för verkstad, sågindustri, billackering, förråd, uppställning av fordon samt en butik. Fastighetsägaren har även installerat nya förråd. Fastighetsägaren hyr dessutom ut uppställningsplatser säsongsvis för bilar och båtar.

Enligt gällande Stadsplan Norra Storbygärdet får fastigheterna nyttjas för industri-, hotell- och kontorsändamål. 1/3 av tomtarealen får bebyggas och byggnad får uppföras till en höjd om 9 meter på Hole 3:8
alternativt 4,5 m

För ytterligare information vänlige se prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: MALUNG-SÄLEN HOLE 3:8 & 41:1
  • Tomtyta: 28 990 kvm
  • Gatuadress: Västra Utsjövägen 3A
  • Kommun: Malung
  • Område: Malung

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se