Industrifastighet i Krylbo

Tillfälle att förvärva industrifastighet i Krylbo – Avesta kommun med mycket generös byggrätt.
Fastigheten omfattar ett markareal om 4012 kvm, stora delar av fastighetens yta är hårdgjord. Detaljplan tillåter industribebyggelse utan speciell begräsning i största exploatering. Högsta byggnadshöjd är 10 meter.

Det finns inteckningar/pantbrev om 877 500 kr.

  • Pris: 2 000 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: AVESTA KRYLBO 8:11
  • Tomtyta: 4 012 kvm
  • Gatuadress: Lastgatan 3
  • Kommun: Krylbo

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se