Fin industrifastighet i Nyköping!

SÅLD!
Industrifastighet i Nyköping!

Fastigheten Varumärket 1 i Nyköping omfattar en markareal om 15 000 kvm, har en lokalarea om ca 2000 kvm och är belägen i Arnö industriområde.
Tomten är till stor del hårdgjord och delvis asfalterad och runt fastighetsgränsen löper ett staket med en huvudgrind som ger in och utfart. Lokalytorna består av industri/lager med god takhöjd. Det finns även personal och kontorsytor.

  • Fastighetsbeteckning: NYKÖPING VARUMÄRKET 1
  • Tomtyta: 15 001 kvm
  • Gatuadress: Flättnaleden 9
  • Kommun: Nyköping

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se