Industrifastighet om 620 kvm i Trosa

SÅLD! Industrifastighet i Trosa

Fastigheten Hammaren 6 är belägen i Trosa industriområde.
Total uthyrningsbar area uppgår till 620 kvm varav industri 570 kvm och kontor 50 kvm bebyggd i ett plan ovan mark och inredd för industri/produktion/lager.

Markareal om 2 132 kvm med stor asfalterad yta för körytor och uppställningsplats samt parkeringsplatser.

På fastigheten finns en potentiell byggrätt.

Avyttring av fastigheten sker genom bolagsöverlåtelse.

  • Fastighetsbeteckning: TROSA HAMMAREN 6
  • Tomtyta: 2 132 kvm
  • Gatuadress: Industrigatan 17
  • Kommun: Trosa
  • Område: Trosa