Industrifastighet med stora uppställningsytor

Fastigheten Sneby 1:10 omfattar en markareal om 15 816 kvm och har en uthyrningsbar area om ca 2 700 kvm fördelat på två byggnader. Säljs vakant.

Huvudbyggnaden är uppförd 1970 och består till stor del av produktion/lagerytor. Byggnaden är välanpassad för verkstad, lager utställningshall eller produktion med totalt 4 portar som ger god tillgänglighet och genomfart. Takhöjd om ca 4-6m. I samma byggnad finns kontorsyta med kök, omklädningsrum och toaletter. Total yta ca 2200 kvm . Ytorna är ej uppmätta

Den andra bygganden är uppförd år 2000 och är på ca 500 kvm. Byggnaden används främst som utställningshall. Här finns även lagerutrymme med port.

Tomten är plan och till stor del asfalterad och passar utmärkt för uppställningsytor samt parkering.

Omgivningen
Fastigheten ligger med bra läge i Enköping kommun med direkt anslutning till E18. Området är ett etablerat verksamhetsområde med flertal industri/lagerfastigheter samt Enköpings företagspark. Fastigheten omfattas ej av detaljplan. Lokalt VA via brunn.

Fastigheten överlåtes vakant. Det finns idag ett uppställt tält på baksidan av huvudbyggnaden som kommer att tas bort i samband med övertagande.

Det blåa tältet som synes på bild står på grannfastigheten. Se fastighetskarta på sid.12.

  • Pris: 15 900 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: ENKÖPING SNEBY 1:10
  • Tomtyta: 15 816 kvm
  • Gatuadress: Litslena Sneby 2
  • Kommun: Enköping

Ansvarig mäklare

Freddy Malki
Fastighetsmäklare
+4673-982 66 74
freddy@rosengren.se