Vårdfastighet

SÅLD! Fastighet om 4 byggnaderi Åkersberga

Fastighetsägaren har sedan 1991 haft Landstinget som hyresgäst, detta övergick sedermera till Österåkers kommun. Idag bedrivs vårdverksamhet av Österåkers kommun genom Socialförvaltningen för vuxna med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nytt hyreskontrakt om 3 år från 2017–09–01 med förlängning om 3 år och en uppsägningstid om 9 månader.

På fastigheten finns 4 byggnader innehållande 11 lägenheter, 3 förråd med en total uthyrningsbar area om cirka 1 007 kvm.
Avyttring av fastigheten sker genom försäljning av Manzang fastighetsförvaltning AB alternativt via NYAB.

  • Fastighetsbeteckning: Österåker Bo 1:4
  • Tomtyta: 7 169 kvm
  • Gatuadress: Skeppsdalsvägen 56
  • Kommun: Åkersberga
  • Område: Österåker

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se