Kassaflödesfastighet med stor utvecklingspotential.

SÅLD!
Fastighet i Täby

Kassaflödesfastighet med stor utvecklingspotential.

En ny detaljplan för området har nyligen vunnit lagakraft. Den innebär till stor del att aktuell verksamhet inte är planstridig. En av huskropparna är för bostadsändamål och den andra som Lokaler/centrumverksamhet.

För ytterligare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

  • Fastighetsbeteckning: TÄBY MARKAN 1
  • Tomtyta: 3 146 kvm
  • Gatuadress: Flygvillevägen 4
  • Kommun: Täby

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se