Byggrätt - Nacka Finnbodaberget

På fastigheten finns en befintlig byggnad från 1920-talet om cirka 1 850 kvm som tidigare nyttjats för
kontorsverksamhet. Befintligt byggnad konverteras och medger bostäder samt kontor enligt ny detaljplan.

På fastigheten planeras ytterligare byggnad om 1 350 kvm, beläget på den södra delen av fastigheten och kopplas samman med nuvarande byggnad via ny flygel på byggnadens östra sida

  • Fastighetsbeteckning: NACKA SICKLAÖN 37:46
  • Tomtyta: 2 817 kvm
  • Gatuadress: Östra Finnbodavägen 29
  • Kommun: Nacka

Ansvarig mäklare

Bo Wergedahl
+4670-603 41 33
bo@rosengren.se