Attraktiv byggrätt i Botkyrka kommun.

SÅLD!
Byggrätt i Botkyrka kommun.

Mitt i centrala Tumba finns fastigheten Mullvaden 11 belägen med direkt närhet till service och kommunikation.
Fastigheten omfattar en markareal om 1 413 kvm och innehas med äganderätt. Enligt bygglov kommer byggnaden innehålla 1 122 kvm BOA fördelat på 16 lägenheter samt ca 208 kvm lokalyta.

Gällande detaljplan vann laga kraft 2019 och tillåter flerbostadshus.
Bygglov är sökt och godkänt för ett flerbostadshus i fyra våningar.

Fastigheten är idag bebyggd med två sammankopplade byggnader om 472 kvm avsedda för handel.
Det finns ett beviljat rivningslov för dessa byggnader.

  • Fastighetsbeteckning: BOTKYRKA MULLVADEN 11
  • Tomtyta: 1 413 kvm
  • Gatuadress: Björkvägen 4
  • Kommun: Tumba

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se