Byggrätt centralt i Tumba - med intäkter

Attraktiv byggrätt med intäkter i Botkyrka kommun. Mitt i centrala Tumba finns fastigheten Hästen 19 belägen med direkt närhet till service och kommunikation i Tumba C. Fastigheten omfattar en areal om 955 kvm och innehas med äganderätt. Gällande detaljplan vann laga kraft 2022 och tillåter flerbostadshus. Det finns idag intäkter på ca 40 tkr per månad. Som alla går att säga upp med tre månaders framförhållning.

Enligt framtagna handlingar kommer byggnaden innehålla 1218 kvm BOA fördelat på 18-23 lägenheter samt källare med förråd och teknik utrymmen. Huset kommer att ha en byggnadsarea på 325 kvm och högsta byggnadshöjd på +46,5 m med fyra våningar. Uteplatser planeras invid varje lägenhet i markplan, medan de övre våningarna har balkonger på byggnadernas norr vända fasader. Se bilaga med ritningar och planbeskrivning.

  • Pris: 11 500 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: BOTKYRKA HÄSTEN 19
  • Tomtyta: 846 kvm
  • Gatuadress: Grödingevägen 15
  • Kommun: Tumba

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se