Industrifastighet i Älvsjö

SÅLD! Industrifastighet i Älvsjö

Fastigheten Fabrikören 6. Belägen i den södra delen av Älvsjö industriområde.
Total uthyrningsbar area uppgår till 1 594 kvm, varav kontor 788 kvm i två plan och souterräng samt lager om 806 kvm. Tomtens area uppgår till totalt 2 530 kvm där merparten av ytan är asfalterad med staket som omgärdar området. På fastigheten finns en byggnad om 2 plan med mindre souterrängplan. Byggnaden uppfördes 1977 och innehåller kontor, personalutrymmen, lager och gym.

  • Fastighetsbeteckning: STOCKHOLM FABRIKÖREN 6
  • Tomtyta: 2 531 kvm
  • Gatuadress: Grossistvägen 6
  • Kommun: Älvsjö

Ansvarig mäklare

Bo Wergedahl
+4670-603 41 33
bo@rosengren.se