Stavlundsvägen 15G 64552 Strängnäs

Nu finns chansen att förvärva denna nyproducerade och påkostade bostadsfastighet i
med centralt läge i Strängnäs. Total uthyrningsbar area 1 490 kvm fördelat på 28 lägenheter. Det finns även 19 Parkeringsplatser.
Fastigheten innehas med äganderätt och har adress Stavlundsvägen13-15.

Nu finns chansen att förvärva denna nyproducerade och påkostade bostadsfastighet i med centralt läge i Strängnäs.
Total uthyrningsbar area 1 490 kvm fördelat på 28 lägenheter. Det finns även 19 Parkeringsplatser.

Fastigheten innehas med äganderätt och har adress Stavlundsvägen13-15. Adressen ligger endast ett par minuter ifrån Strängnäs C. Området kallas för Aborreberget och harett gott ryckte där folk gärna bor. Byggnaderna på fastigheten färdigställdes 2023 med två huskroppar flerbostadshus.
Byggnaderna är uppförda med investeringstöd vilken ger fördelen att man kan köpa detta med en intressant avkastning samtidigt som han har låga hyror. Det ger låg omflyttning och säkra intäkter. om 15 år kan man fritt sätta hyran vilket gör att värdet då ökar
kraftigt.Byggnaderna är uppförda med en hög teknisk standrad. Byggnaderna är försedda med både bergvärme och solceller. Vilket gör driften mycket
kostnadseffektiv ihop med det energieffektiva byggnadskalet.
Förråd finns i anslutning till varje lgh.

Hyrorna är förhandlade med hyresgästföreningen. Detta i enlighet med bestämmelserna för investeringstöd.
Omsättningsgrad för befintliga hyresgäster bedöms komma att vara låg på grund av de
låga hyrorna. Hyresintäkter för 2023 uppgår till 2 397 tkr. Genomsnittlig hyresnivå är 1 602kr/kvm (2022).
Hyreshöjning kommer att ske 2024 enligt förhandling med Hyresgästföreningen. Höjningen bedöms bli ca 3 %.

  • Fastighetsbeteckning: STRÄNGNÄS MISTELN 3
  • Tomtyta: 3 893 kvm
  • Gatuadress: Stavlundsvägen 15G
  • Kommun: Strängnäs

Ansvarig mäklare

Rasmus Vedin
+46704-88 85 12
rasmus@rosengren.se