Tomträtten till Fastigheten Sunnan 5.

Idag hyrs fastigheten av 12 lägenheter om 576 kvm samt en restaurang om 144 kvm, totalt 720 kvm. Nuvarande intäkter uppgår till 892 tkr och med aktuellt driftnetto om 645 tkr. Fastigheten upplåts med tomträtt och är bebyggd som flerbostadshus från 1942 i 3 våningar ovan mark med källarvåning.

Idag hyrs fastigheten av 12 lägenheter om 576 kvm samt en restaurang om 144 kvm, totalt 720 kvm. Nuvarande intäkter uppgår till 892 tkr och med aktuellt driftnetto om 645 tkr. Fastigheten upplåts med tomträtt och är bebyggd som flerbostadshus från 1942 i 3 våningar ovan mark med källarvåning i souterräng. Byggnaden är löpande underhållen där större renoveringar såsom stambyte, fasader, yttertak och balkonger har utförts.

  • Fastighetsbeteckning: Sunnan 5
  • Gatuadress: Drottningholmsvägen 302
  • Kommun: Bromma
  • Område: Bromma

Ansvarig mäklare

Bo Wergedahl
+4670-603 41 33
bo@rosengren.se