PROJEKT KRANEN I SUNDBYBERG

SÅLD! Projekt

Fastigheten Kranen 19 är belägen i Sundbyberg, strax nordväst om Stockholms innerstad och utgörs idag av kontorslokaler. Byggnaden är i tegel om i dagsläget fem plan med en överbyggd innegård.

Detaljplane- och bygglovshandlingar (förenklat bygglov) gällande konvertering till bostäder är inlämnade till Sundbybergs kommun och beräknas vinna laga kraft i maj/juni 2014. Fastigheten utgörs i dagsläget av cirka 7 800 kvadratmeter kontorsytor och cirka 2 100 kvadratmeter garage. Efter konvertering beräknas fastigheten bestå av totalt cirka 7 700 kvadratmeter uthyrningsbar area (exklusive garage) varav cirka 7 500 kvadratmeter bostadsarea (BOA) fördelat på 78 st lägenheter samt 20 st radhus. Garaget om cirka 2 100 kvadratmeter bibehålls, men går att utvidga från i dagsläget 44 stycken parkingsplatser till 58 stycken. På entréplan kommer två lokaler om cirka 200 kvadratmeter att uppföras för uthyrning. Enligt bygglovsritningarna skall fastigheten byggas ut med ytterligare ett våningsplan som kommer innefatta de 20 radhusen. Försäljningen av Kranen 19 AB kommer att villkoras av att den nya detaljplanen har vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Hesselroth 070-862 66 30

  • Fastighetsbeteckning: Kranen 19
  • Gatuadress: Starrbäcksgatan 11
  • Kommun: Sundbyberg
  • Område: Sundbyberg

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se