Byggrätt för förskola/skola

Obebyggd tomträtt med beviljat bygglov för förskola/skola.

Tomträtten Kummelnäs 1:1179 är belägen i Kummelnäs, Saltsjö-Boo med goda kommunikationer från Kummelnäsvägen med buss mot bland annat Orminge Centrum.
Bygglovet är beviljat och avser nybyggnation av förskola med tillhörande komplementbyggnader och angöring av 21 parkeringsplatser.

Byggnaden uppförs i en våning samt sluttningsvåning och utgör 658 kvm byggnadsarea med 7,13 meter i totalhöjd. Två komplementbyggnader uppförs med en sammanlagd byggnadsarea om 60 kvm.

Total bruttoarea uppgår till cirka 1 214 kvm för huvudbyggnad och förskolan avser kunna hushålla 120 elever fördelat på 8 avdelningar.

Total tomtarea för fastigheten uppgår till 5 349 kvm.

För ytterligare information vänligen se prospekt.

  • Pris: 6 500 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: NACKA KUMMELNÄS 1:1179
  • Tomtyta: 5 349 kvm
  • Gatuadress: Kummelnäsvägen 43C
  • Kommun: Kummelnäs
  • Område: Kummelnäs

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >