Forskarvägen 15

Tillfälle att förvärva denna fastighet på Forskarvägen 15, med en totalyta om 24 172 kvm och en byggnad på 2 800 kvm. Byggnaden, uppförd 1962 av Billerud för deras forskningsavdelning har genomgått renoveringar och anpassningar under åren och idag finns ca 1 800 kvm vakanta ytor för en köpare att nyttja eller hyra ut.

I dagsläget finns det hyresintäkter på 1 513 000 kr. Uppskattade intäkter vid fullt uthyrda ytor uppgår till 3 550 000 kr.

Fastighetsdetaljer:
Total yta: 24 172 kvm
Byggnadsyta: 2 800 kvm
Byggnadsår: 1962
Renoverad och anpassad i olika etapper

Möjligheter för framtidens kontor:
Denna fastighet är perfekt för den köpare som önskar nyttja ytorna för kontorsändamål med tillgång till en mindre förrådsdel. Alternativt kan den vara en investering för fastighetsbolag som vill utveckla fastigheten.

Aktuella Hyresgäster och Möjligheter för Expansion:
En del av byggnaden är redan uthyrd till Kunskapscompaniet. Den vakanta delen på cirka 1 800 kvm erbjuder en möjlighet för företag som önskar generösa parkeringsmöjligheter och närhet till centrala Gävle. Den vakanta ytan kan enkelt anpassas till moderna kontorsytor, med en mindre lager/förrådsdel efter behov.

Övriga Fördelar:
Ca 35 parkeringsplatser
Flexibel utformning för anpassning efter köparens behov
Möjlighet att hårdgöra större ytor för uppställning

  • Fastighetsbeteckning: GÄVLE KASTET 5:22
  • Tomtyta: 24 172 kvm
  • Gatuadress: Forskarvägen 15
  • Kommun: Gävle

Ansvarig mäklare

Linus Håkansson
+4673-890 99 12
linus@rosengren.se