Modern Industrilokaler med höglager!

Nu finns det möjlighet att etablera sig en toppmodern logistikfastighet i Kalvö industriområde endast 5 km från Nynäshamn centrum. Byggnad om totalt 2 360 kvm, möjlighet att hyra del av fastigheten så den ena lokalen är ca 720 kvm och den andra delen ca 1500 kvm.

Om man endast vill hyra del av fastigheten så är den ena delen 720 kvm höglager med 1 port och ca 800 kvm uppställningsyta samt egen grind.

Den större delen består av ca 1480 kvm höglager samt entresol om 160 kvm med fräscha och moderna personalytor som består av stort kök med pausrum / loungedel och 2 stycken omklädningsrum med wc och dusch. samt 4 portar, uppställnings yta ca 2 500 kvm. se ritningar.

Höglagret har en takhöjd om 7,5-9 meter och ca 3,2 meter under entresolplanet . Golvbärighet om 3000 kg/kvm.

Det finns 5 vikportar med måttet 4.40 meter hög och 3.60 m bred samt separata entrédörrar.
Tomten är 6 539 kvm, ca 4000 kvm markyta för parkering/ uppställningsyta, asfalterat och inhägnat med stängsel och 2 stycken grindar.

Ventilation är mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, uppvärmning :Luft/luftvärmepumpar, Kommunalt VA samt oljeavskiljare, golvrännor i lokalen samt gatubrunnar är anslutna.

Byggnaden är uppförd 2017, med betongplatta på mark. Stommen utgörs av limträbalkar med bjälklag av trä. Ytterväggarna består av sandwichelement. Fasaderna är klädda med plåt. Fönstren är av isolerglastyp. Yttertaket är täckt med papp. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.

Tillträde 2024 januari eller enligt ök.

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Detaljplanen möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter. Som kommer att innebära mer etablering av företag så som industri, restaurang, kontor och verksamheter.

För ytterligare information vänligen kontakta Patricia Berggren tel: 0707-170061

  • Fastighetsbeteckning: Höglager Kalvö industriområde
  • Gatuadress: Arkitektvägen 16
  • Kommun: Nynäshamn
  • Område: Kalvö industriområde