Modern Industrifastighet med höglager!

Nu finns det möjlighet att etablera sig en toppmodern logistikfastighet i Kalvö industriområde endast 5 km från Nynäshamn centrum. Byggnad om totalt 2 360 kvm. Planlösningen är mycket god med öppna ytor, 2 200 kvm höglager samt Entresol om 160 kvm med fräscha och moderna personalytor som består av stort kök med pausrum / loungedel och 2 stycken omklädningsrum med wc och dusch. Höglagret har en takhöjd om 7,5-9 meter och ca 3,2 meter under entresolplanet .
Golvbärighet om 3000 kg/kvm.
Det finns 5 vikportar med måttet 4.40 meter hög och 3.60 m bred samt separata entrédörrar.
Tomten är 6 539 kvm, ca 4000 kvm markyta för parkering/ uppställningsyta, asfalterat och inhägnat med stängsel och 2 stycken grindar.

Ventilation är mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, uppvärmning :Luft/luftvärmepumpar, Kommunalt VA samt oljeavskiljare, golvrännor i lokalen samt gatubrunnar är anslutna.

Byggnaden är uppförd 2017, med betongplatta på mark. Stommen utgörs av limträbalkar med bjälklag av trä. Ytterväggarna består av sandwichelement. Fasaderna är klädda med plåt. Fönstren är av isolerglastyp. Yttertaket är täckt med papp. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.

Tillträde 2024 januari eller enligt ök.

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Detaljplanen möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter. Som kommer att innebära mer etablering av företag så som industri, restaurang, kontor och verksamheter.

  • Fastighetsbeteckning: Höglager Kalvö industriområde
  • Gatuadress: Arkitektvägen 16
  • Kommun: Nynäshamn
  • Område: Kalvö industriområde

Ansvarig mäklare

Patricia Berggren
Uthyrningsansvarig
+46707-170061
patricia@rosengren.se