BYGGRÄTT FÖR PARHUS & FRILIGGANDE SMÅHUS MARIEFRED

Byggrätt belägen på Hedlandet strax söder om Mariefred och Gripsholmsviken. Avståndet till Läggesta Station och Svealandsbanan är cirka 1,5 km och till Mariefred är det cirka 6 km.

Detaljplanen är antagen och medger bostäder och bebyggelse av friliggande småhus och parhus i en våning. Sutterängvåning får uppföras utöver angivet högsta antalet våningar.
Största byggnadsarea för friliggande småhus är 170 kvm och för parhus 110 kvm. Garage och förråd får därutöver uppföras om högst 50 kvm. Minsta tomtstorlek är 1 200 kvm för enbostadshus och 700 kvm för parhus.

Uppskattad byggrätt om cirka 7 260 kvm BTA baserat på cirka 4 840 kvm BYA.
Markområdet utgörs av cirka 77 000 kvm skogsmark på en sluttning med vy mot Mälaren med förväntad sjökontakt från stor del av fastigheten.

Indikativt pris: 30 mkr.
Intressenter får ej kontakta kommunen eller Säljaren förrän under DD-processen, efter accept av indikativt bud.

För ytterligare information vänligen se prospekt.

  • Pris: 30 000 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: STRÄNGNÄS SÖDRA SKOGEN 1:71
  • Gatuadress: Bergåsavägen
  • Kommun: Mariefred
  • Område: Hedlandet

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se

Se objektbeskrivning >