Fastighetsbestånd med bostäder och lokaler.

Fastighetsbestånd med bostäder och lokaler.

Försäljningen avser fyra fastigheter belägna i de centrala delarna i Svenstavik i Bergs kommun ca 5 mil söder om Östersund.

Total uthyrningsbar area uppgår 9 262 kvm, varav kontor/lokaler 4 672 kvm och bostäder 3 378 kvm (69 lgh) fördelat över samtliga fastigheter.

Hyresintäkterna uppgår till 7 680 tkr per år enligt gällande hyresavtal och drift- och underhållskostnader om 3 998 tkr vilket ger ett driftnetto om 3 682 tkr.

Försäljning av fastigheterna sker genom bolagstransaktion.

Vänligen klicka på prospekt för ytterligare information!

  • Fastighetsbeteckning: Svenstavik
  • Gatuadress: Stationsvägen 7 m.fl
  • Kommun: Berg

Ansvarig mäklare

Jan Rosengren
+46709-170060
jan@rosengren.se

Se objektbeskrivning >