Tre bostadsfastigheter i Hällefors (del av portfölj)

Fastigheterna ingår i en portfölj om 54 lägenheter (se samtliga prospekt) Säljes som portfölj alternativt styckvis.

Fastigheterna är belägna i Hällefors kommun som har cirka 7 000 invånare som är beläget i nordvästra delen av Örebro. Väg 73 löper igenom kommunen med 9 mil till Karlstad, 8 mil till Ludvika och Karlskoga där även E18 nås. Omkringliggande bebyggelse består av villor, hyresfastigheter och viss lättindustri.

På fastigheterna finns tre byggnader i två plan med källare innehållande totalt 24 lägenheter med korttidskontrakt mot studenter med en uthyrningsbar area om 1 115 kvm. Goda parkeringsmöjligheter med ytparkering samt mindre garage.

Grythyttan 15:1
På fastigheten finns en byggnad i två plan samt källare med 6 bostadslägenheter, ett garage om cirka 21 kvm samt ett pannrum. Byggnaden är uppförd på en källargrund med en stomme i
betong, tre av lägenheterna har egna balkonger. Byggnaden värms upp med en bergvärmepump från 2018 och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är
uppförd 1945 och har löpande renoverats under åren bland annat nya aluminiumfönster 2007- 2011 till 2+1 glas samt nya aluminiumentréer. Uthyrningsbar area uppgår till 220 kvm med en
tomtareal om 1 141 kvm. Den obebyggda delen består av grönytor samt en grusad gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Grythyttan 15:2
På fastigheten finns en byggnad i två plan samt källare med 8 bostadslägenheter, två större förrådsutrymmen/garage. Tvättstuga och två tvättmaskiner och torkrum vilket delas med grannhuset. Byggnaden är uppförd på källargrund med en stomme i Betong. Två gemensamma balkonger på byggnadens framsida. Byggnaden värms upp med luft/vattenvärmepump från 2020 och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Möjlighet att koppla på fjärrvärme då detta är indraget i huset. Kulvert för vidareföring av fjärrvärme finns draget till Magasingatan 3 och 7. Byggnaden är uppförd 1945 och har renoverats löpande. Fönsterbyte till 2+1 glas utfördes 2007-2011 samt nya aluminiumentréer. Uthyrningsbar area uppgår till 504 kvm med en tomtareal om 1 314 kvm. Den obebyggda delen av Fastigheten utgörs av grönytor och gruslagd gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Grythyttan 15:3
På fastigheten finns en byggnad två plan samt källare med 8 bostadslägenheter, ett förråd, en lokal om 30 kvm med pentry och WC samt tvättstuga med två tvättmaskiner och torkrum.
Byggnaden är uppförd på källargrund med en stomme i betong, där samtliga lägenheter har egen balkong. Byggnaden värms upp med en bergvärmepump från 2018 och fastigheten är
ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är uppförd 1960 och har renoverats löpande med bland annat ny aluminiumentré. Uthyrningsbar area 391 kvm fördelat med en
tomtareal om 1 936 kvm. Den obebyggda delen består av grönytor samt en gruslagd gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Samtliga fastigheter har förhandlingsöverenskommelse

Se prospekt för mer info.

  • Pris: 9 000 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: HÄLLEFORS GRYTHYTTAN 15:1/HÄLLEFORS GRYTHYTTAN 15:2/HÄLLEFORS GRYTHYTTAN 15:3
  • Tomtyta: 4 391 kvm
  • Gatuadress: Magasinsgatan 3, 5A-B, 7A
  • Kommun: Grythyttan

Ansvarig mäklare

Freddy Malki
Fastighetsmäklare
+4673-982 66 74
freddy@rosengren.se