Industrifastighet i centrala Tranås

Det före detta Slakthusområdet i centrala Tranås är nu till försäljning. Fastighetens tomtareal uppgår till 8 557 kvm och är delvis asfalterad och delvis beklädd med grönytor. På fastigheten finns ett flertal byggnader av varierande ålder. De äldsta byggnaderna fördes upp på 1930-talet och den senaste byggnaden färdigställdes år 2007. Den totala ytan uppgår enligt taxeringsinformationen till 3 088 kvm och innefattar 25 fullt uthyrda lokaler som disponeras som kallager, lager och kontor. I den tidigare personalbostaden finns även fyra bostadslägenheter varav två är vakanta. Lokalerna nyttjas till största del för fordonsrelaterade verksamheter.

Detaljplanen för fastigheten medger småindustriändamål och tillåter en byggnadshöjd om 8 meter. Något exploateringstal finns ej utskrivet.

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten/avlopp samt fjärrvärme.

Försäljning av fastigheten sker genom en rak fastighetsaffär.

För ytterligare information, vänligen se bilagt prospekt och/eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

  • Fastighetsbeteckning: TRANÅS SLAKTHUSET 6
  • Tomtyta: 9 557 kvm
  • Gatuadress: Ringvägen 8A-E
  • Kommun: Tranås
  • Område: Centrala Tranås

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >