Produktion/Fabrik/Lager/Kontor

Fastigheten är belägen i Siggesta i Enköpings kommun med nära anslutning till Fjärdhundra och ca 20 km till Enköpings Centrum/Handelsplats. Större trafikleder (254,70) ca 4 km avstånd. Området omfattas ej av detaljplan. Anslutet till kommunalt VA.

På fastigheten finns ett flertal byggnader med en total uthyrningsbar area om ca 3 279 kvm. Med en tomtareal om 22 994 kvm markyta med goda möjligheter till uppställning/parkeringsytor. En stor del av tomten är obebyggd och går att bygga ut. Möjligt att stycka fastigheten i flera delar.

Hus 1 Kallager
Kall lager om ca 1 177 kvm med ca 8m i tak.

Hus 2-3
L-formad trähusfabrik om ca 1 284 kvm med flertal portar. Stålbalks bana finns genom hela hallen för travers. Stor produktionsyta i hus 2 med ca 5–6 m i takhöjd samt ytterligare produktion och lagerutrymme i hus 3.

Hus 4
Nyrenoverade personalutrymme med kök och matsal, kontor, dusch och badrum, ca 106 kvm.
Hus 5
Kallager om ca 450 kvm

Hus 6
Verkstad/lager om ca 162 kvm.

Hus 7
Två kontorshus uppförda 2023 i hög standard. Utmärkt för övernattning/kontorshus, ca 100 kvm.

Nuvarande ägare har målat om samtliga byggnader, satt nya plåtar runt portar, installerat brandcell i hus 2, bytt belysning till LED i hallarna samt uppfört två kontorhus.

Driftskostnander för fastighetsägaren:
Vatten – ca 8 000 kr/år
El – ca 70 000 kr/år
Försäkring – ca 100 000 kr/år

Begärt pris: 11 900 000 mkr (3 629 kr/kvm)

  • Pris: 11 900 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: ENKÖPING SIGGESTA 1:12
  • Tomtyta: 22 994 kvm
  • Gatuadress: Simtuna Siggesta 6
  • Kommun: Fjärdhundra

Ansvarig mäklare

Freddy Malki
Fastighetsmäklare
+4673-982 66 74
freddy@rosengren.se