Tjustavägen 7 19793 Bro

Håbo-Tibble Förvaltnings AB är fastighetsägare till fastigheten Bälby 4:2. Fastigheten är belägen i Håbo-Tibble cirka 7 kilometer från E18 med adress Tjustavägen 7. På fastigheten finns tre byggnader med en total uthyrningsbar area om 972 kvm. Med en tomtareal om 3 400 kvm grusad markyta samt goda möjligheter till uppställning och rangeringsytor. Fastighetsägaren har ägt fastigheten sedan 2008.

Hus 1
Kontors-/industribyggnad med hög standard i två plan och en total uthyrningsbar area om 560 kvm. I nedre plan finns tvätthall, snickeri, förråd, omklädningsrum med wc, dusch och bastu samt teknikutrymmen. Övre plan har öppet kontorslandskap, kök med matplats och wc samt tre portar. Uppvärmning sker via bergvärme och återvinning via FTX-system. Centraldammsugare med uttag för hela huset. Byggnaden kommer vid avyttringen att vara vakant.

Hus 2
Konverterad lada med en uthyrningsbar area om 162 kvm + vind. Nedre plan är delvis isolerat med lager, kontor och snickeri samt mindre oisolerat snickeri med portar från båda långsidor. Vinden är helt oisolerad, men med möjlighet att bygga förrådsutrymmen. Delar av nedre plan är uthyrt. Uppvärmning sker via elradiatorer.

Hus 3
Garagelänga som uppfördes 2012 med 6 garage om 30 kvm vardera och ett garage om 70 kvm. De mindre garagen är uthyrda, det större garaget är vakant. Uppvärmning sker genom oljefyllda elradiatorer. Byggnaden är ansluten till fiber. VA via egen brunn. Kommunen håller däremot på att förbereda för kommunal anslutning. Solceller monterade och i drift sedan januari 2020.

  • Fastighetsbeteckning: UPPLANDS-BRO BÄLBY 4:2
  • Tomtyta: 3 400 kvm
  • Gatuadress: Tjustavägen 7
  • Kommun: Bro

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >