Industrimark i Västerhaninge

Fastigheten Nödesta 17:30 är belägen på Förrådsvägen i Håga industriområde, Västerhaninge.

Fastigheten innehar en tomtareal om 4 037 kvm och är grusad med access via manuell port. Inhägnad på tre sidor, dock ej mot grannfastigheten. Fastigheten är varken ansluten till el eller v/a.

Fastigheten är uthyrd till och med den 2023-07-31.

Detaljplanen medger industri och en byggnadshöjd om 8 meter. I planbestämmelserna framgår inget exploateringstal.

Fastigheten nås med gångavstånd via väg 257 Tungelstavägen och har goda kommunikationer med kollektivtrafik från Krigslida och Pendeltågstation Västerhaninge samt buss från Verkstadsvägen med bussar till Västerhaninge Pendeltågstation. Pendeltåg från Västerhaninge till T-centralen tar cirka 35 minuter.

Försäljningen sker genom en bolagsöverlåtelse.

För ytterligare information se bilagt prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: HANINGE NÖDESTA 17:30
  • Tomtyta: 4 037 kvm
  • Gatuadress: Förrådsvägen
  • Kommun: Västerhaninge
  • Område: Håga

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se

Se objektbeskrivning >