KONTORS-/INDUSTRIFASTIGHET

Fastigheten är belägen i Upplands Väsby med bra läge och närhet till E4:an. Friköpt fastighet inom detaljplanelagt område. Asfalterad tomt om 878 kvm med cirka 20 p-platser alternativt uppställningsyta om cirka 300 kvm på fastighetens baksida. Fastigheten är belägen inom inhägnad ”hantverksby”. Byggnad i två plan om cirka 527 kvm.

Entréplan utgörs av pizzeria (utkörning) om cirka 125 kvm och verkstad om cirka 125 kvm. Vardera lokal har egen port. Access till övre plan sker via gemensamt trapphus med intilliggande fastighet. Planet utgörs av kontorsytor om 277 kvm, varav 217 kvm är vakanta.

Den vakanta ytan består av fyra kontorsrum samt en gemensam yta. Ytan inkluderar en entresoldel som är ansluten med spiraltrappa.

Möjlighet att nyttja/hyra ut cirka 300 kvm mark på fastighetens baksida. Potentiell byggrätt om cirka 150 kvm.

Uppvärmning sker via direktverkande el.

Överlåtelsen sker i bolagsform.

För ytterligare information, vänligen se prospekt.

  • Pris: 6 900 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: UPPLANDS VÄSBY VIK 1:78
  • Tomtyta: 878 kvm
  • Gatuadress: Mellangården 2B
  • Kommun: Upplands väsby

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se