Bebyggd Industrimark om 9777 kvm på Ekerö med tre byggnader om ca 420 kvm uthyrningsbar area.

Bebyggd industrimark med ytterligare byggrätt!
Fastigheten Skå-Väsby 1:6 har en tomtareal om 9 777 kvm och är belägen på Ekerö (Skå Industriområde) endast 10 min från Ekerö Centrum samt 20 min till Bromma. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader om cirka 420kvm.
Ytterligare byggrätt finns.

Hus 1
Kontorshus med kök, wc samt ett flertal kontorsrum, ca 115 kvm.

Hus 2
Verkstad/Lager (varm), ca 124 kvm

Hus 3
Showroom som enkelt kan disponeras som kontor/produktion, ca 182 kvm.

Fastigheten överlåts tomställd. Fastighetsägaren har ägt fastigheten sedan 90-talet. På tomten finns det gott om yta för uppställning och parkering.

Detaljplan tillåter 40% bebyggelse med högsta byggnadshöjd om 6,5m, vilket ger möjlighet att bygga ut på fastigheten ytterligare. Se mer information om planbestämmelser i bilaga Detaljplan.
Fastigheten är ej ansluten till kommunalt VA. På fastigheten finns tre vattenbrunnar och enskilt avlopp. Byggnaderna värms upp via bergvärme pump.

Fastighetens driftkostnader per år:
Fastighetsskatt: ca 17 000 kr
Fastighetsförsäkring: ca 20 000 kr (schablon)
El/uppvärmning :45 000 kr (schablon)

För ytterligare information vänligen se prospekt.

  • Pris: 10 000 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: EKERÖ SKÅ-VÄSBY 1:6
  • Tomtyta: 9 777 kvm
  • Gatuadress: Färentunavägen 140
  • Kommun: Skå

Ansvarig mäklare

Freddy Malki
Fastighetsmäklare
+4673-982 66 74
freddy@rosengren.se

Se objektbeskrivning >