PRISBELÖNT LANTHANDEL MED UTVECKLINGSPOTENTIAL

Prisbelönt lanthandel med 100-årig historia och stor utvecklingspotential. Fastigheten är belägen på skärgårdsidyllen Torö inom Nynäshamns Kommun. Lanthandeln ligger utmed Torös huvudled Väg 528 och innehar omedelbar närhet till kollektivtrafiken då närmaste busshållplats finns cirka 35 meter från fastigheten. Befolkningen på̊ Torö utgörs både av fritids- och permanentboende.

På fastigheten finns en byggnad med en total uthyrningsbar area om cirka 400 kvm fördelat på butik/mejeri, lager, kontor, källare, bostad samt personalutrymmen med wc, dusch och allrum.

Nuvarande hyresgäst bedriver idag lanthandel men avtalet är uppsagt och hyresgästen är enligt hyresavtalet skyldig att avflytta senast 2020-12-31. Lanthandeln har en omsättning om cirka 5,5 Mkr/år.

Fastighetsägaren har erhållit förhandsbesked om avstyckning och nybyggnation av ett bostadshus i en våning med inredningsbar vind. Bruttoarean uppgår till cirka 185 kvm varav byggnadsarea om cirka 120 kvm samt garage/förråd i en våning med en bruttoarea om cirka 36 kvm. Den tilltänkta avstyckningen blir cirka 1 800 kvm.

Avyttring av fastigheten sker genom en rak fastighetsöverlåtelse.

För ytterligare information vänligen klicka på prospekt nedan.

  • Pris: 4 250 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: NYNÄSHAMN STORBYGÅRDEN 3:1
  • Gatuadress: Storbygården 2
  • Kommun: Nynäshamn
  • Område: Torö

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >